ฟีนอลฟอร์มาลดีไฮด์ (Phenol Formaldehyde : Bakelite)

ฟีนอลฟอร์มาลดีไฮด์ หรือเบกกาไลต์ เป็นพลาสติกประเภทเทอร์โมเซ็ตชนิดแรก ที่รู้จักมานาน มีสีน้ำตาลคล้ายขนมปัง มีความแข็งและอยู่ตัว เรซินชนิดนี้ มีทั้งที่เป็นของเหลวใส เหมาะสำหรับหล่อในพิมพ์ และแบบที่เป็นผง สำหรับการขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ ซึ่งชนิดหลังนี้มีสีน้ำตาลดำเพียงอย่างเดียว

สมบัติทั่วไป

  • เนื้อแข็งคงตัว แต่เปราะ ทนทานต่อการผุกร่อน
  • เป็นฉนวนไฟฟ้า
  • ทนความร้อนได้สูง (๒๖๐ องศาเซลเซียส)

    ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากฟีนอลฟอร์มาลดีไฮด์

    ใช้ทำปลอกหุ้มคอยล์รถยนต์ แกนคอยล์ในเครื่องรับวิทยุและโทรทัศน์ เปลือกเครื่องโทรศัพท์สมัยโบราณ ด้ามเครื่องมือช่าง หูหม้อ หูกระทะ ด้ามมีด ลูกบิลเลียด แผงวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กาวสารเคลือบผิว ตลอดจนใช้เป็นสารเติมแต่งในอุตสาหกรรมยาง