CAST NYLON

CAST NYLON เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากขบวนการโพลิเมอร์ไรเซชั่น (Polymerization) ของคาร์โปรแลคตัม ( - Carprolactam) ในแม่พิมพ์ในสภาพความ ดันบรรยากาศ จนทำให้ได้ไนล่อนโพลิมเมอร์ขึ้น ขบวนการผลิตนี้สามารถผลิตได้ ทุกขนาดทุกรูปแบบโดยไม่มีข้อจำกัด เมื่อเทียบกับขบวนการผลิตแบบอื่น

CAST NYLON ได้รับการปรับปรุงคุณสมบัติที่ดีเด่นของ SUPERLENE NYLON ให้มีคุณสมบัติที่ดียิ่งขึ้นไปอีกเช่น การคงสภาพในขณะที่มีความร้อน (Heat Stability) จะเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของผลิตภัณฑ์นี้ การเพิ่มสารเติมแต่ง(Filler & Additive) โมลิบเดนั่มไดซัลไฟต์ (Molybdenum Disulphide MoS2) ช่วยเพิ่มความสามารถ ในการรับแรงได้เพิ่มขึ้น และมีความลื่นในตัว ก็เป็นคุณสมบัติที่ดีเด่นอีกประการหนึ่ง

CAST NYLON มีน้ำหนักเพียง 1/7 ของทองเหลือง ทำให้ลดน้ำหนักของชิ้นส่วนลดลง ทำให้ประหยัดพลังงานที่ต้องใช้ในการขับเคลื่อนลดลง

CAST NYLON สามารถนำไปประยุกต์ในการผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ของทุกอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทออุตสาหกรรมการผลิตกระดาษ การก่อสร้าง เหมืองแร่ การบิน งานผลิตโลหะ และการขนถ่าย เป็นต้น

คุณสมบัติที่สำคัญของ CAST NYLON

 • เป็นเอ็นจิเนียร์ริ่งพลาสติกที่ได้รับการปรับปรุงคุณสมบัติให้ดีขึ้นกว่า SUPERLENE NYLON
 • ทนทานต่อสภาพที่มีการกัดกร่อนสูง
 • ทนทานต่อสารเคมีได้ดี
 • ทนทานต่อแรงกระแทก และแรงเฉือนได้ดี
 • มีความเหนียวมาก และยืดหยุ่นตัวได้ดี
 • มีสารหล่อลื่นในตัว ทำให้เพิ่มความลื่น และทนทานต่อการสึกหรอได้ดี
 • มีการสะสมตัวของความร้อนน้อย
 • มีน้ำหนักเบา ทำให้ความต้องการพลังงานในการขับเคลื่อนน้อยลง

  ความเหมาะสมในการใช้งาน

  ทำบูช เกียร์ เสื้อเกียร์ แผ่นรองกันสึก แผ่นรองเลื่อน ลูกกลิ้ง ใบพัด วาล์ว ซีล รอก ชุดบังคับเครน ชิ้นส่วนสายพานลำเลียง เป็นต้น