HDPE

High density polyethylene เป็น PE ที่มีความหนาแน่นตั้งแต่ .940 g/cm 3 ขึ้นไป ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เช่น ขวด, แผงบรรจุยา,ภาชนะบรรจุเครื่องสำอาง, เครื่องใช้ในบ้าน , ของเด็กเล่น , รองเท้า,เสื่อ,เชือก, แห, อวน,ฉนวนหุ้มสายไฟ และสายเคเบิ้ล,วัสดุเคลือบผิว,ท่อน้ำชนิดแข็ง,ท่อน้ำมัน, ถุงหูหิ้ว, ถุงขยะ, ชิ้นส่วนรถยนต์ , ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า