สินค้า
สี
ความแข็ง
อุณหภูมิใช้งาน C
ลักษณะการใช้งาน
Nylon 6 (Rod, Sheet)
White, Black
70
-40/100
เฟือง, บูช, ไกด์, อะไหล่อื่นๆ
Cast Nylon (Rod, Sheet, Tube)
White, Black, Blue, Green, Yellow
73
-40/105
เฟือง, บูช, ไกด์, อะไหล่อื่นๆ
POM(Rod, Sheet)
White, Black
80
-40/105
เฟือง, บูช, ไกด์, ลูกล้อ
PE 300 / HDPE(Rod, Sheet)
White, Black
65
90
สามารถเชื่อมต่อได้
PE 500 / HMW PE (Sheet)
White, Black
65
-40/100
ไกด์ต่างๆ ชิ้นส่วนที่ต้องทนต่อการเสียดสี
PE 1000 / UHMW PE (Rod, Sheet)
White, Black, Yellow, Green
65
-200/100
ไกด์ต่างๆ ชิ้นส่วนที่ต้องทนต่อการเสียดสี ไกด์ต่างๆ ชิ้นส่วนที่ต้องสัมผัสอาหาร
PTFE / Teflon (Rod, Sheet)

60
-200/260
ซีล, วาล์วซีล, ปะเก็น
PTFE / Teflon GLASS (Rod, Sheet)

65
-200/260
ซีล, วาล์วซีล
PTFE / Teflon CARBON (Rod, sheet)

65
-200/260
ซีล, บูช, วาล์วซีล
PTFE / Teflon BRONZE (Rod)

66
-200/260
ซีล, บูช, วาล์วซีล, แหวนสูบแรงดันต่ำ
PP (Rod, Sheet)
Grey
70
-20/110
สามารถเชื่อมได้ ทำแทงค์ เคมี
PP (Rod, Sheet)
White
70
-20/110
ชิ้นส่วน เครื่องจักรสัมผัสกับเคมี
PVC (Rod, Sheet)
Grey
75
-20/95
ทำแทงค์ เคมี สามารถเชื่อมได้
PVC (Sheet)
ใส
75
-20/95
ชิ้นส่วนที่ใช้สัมผัสกับเคมี
PVC ANTI (Sheet)
ใส
75
-20/95
มีสารป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
Acrylic (Sheet)
ทุกสี,ใส
75
80
เชื่อมได้ ฝาครอบเครื่องจักร
ลวดเชื่อม PE,PP
White, Grey


ลวดเชื่อมใช้เชื่อมวัสดุนั้นๆ
Epoxy G10 (Sheet)

95
140
อุปกรณ์ใช้ประกอบชิ้นส่วน
Epoxy G11 (Sheet)

95
180
อิเลคทรอนิค
ABS (Rod, sheet)
Yellow
85
100

Bakelite ลายผ้า (Rod, sheet)

90
90
เฟือง, บูช, ไกด์, ชิ้นส่วนเครื่องจักร
Bakelite ลายกระดาษ (sheet)

90
90
เฟือง, บูช, ไกด์, ชิ้นส่วนเครื่องจักร
PEEK (Rod, sheet)


260
ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิค
PVDF (Rod, sheet)


150
อุปกรณ์อยู่ในสารเคมี
copyright © 2010 by Pun Karnchang Co.,Ltd. All rights reserved.