UPVC

Unplasticized polyvinyl chloride โพลิไวนิลคอลไรด์ ชนิดไม่ใส่สารเสริมสภาพพลาสติก มีคุณสมบัติแข็งแต่เปราะ ใช้ทำฟิล์ม ใช้เคลือบ ทำขวดน้ำมันพืช กรอบหน้าต่าง ท่อน้ำ